Knocińska, A. „ 276”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 28, styczeń 2012, s. 185-6, doi:10.14746/bhw.2012.28.15.