Żołądź-Strzelczyk, D. „Gdańskie Gimnazjum Akademickie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008: T. 1. Szkice Z dziejów, Pod Red. E. Kotarskiego, S. 419; T. 2. Wybór źródeł Z XVI I XVII Wieku, Red. L. Mokrzeckiego, 323 s.; T. 3. Wybór źródeł Od XVI Do XVIII Wieku, Red. Z. Nowak, 560 s.; T. 4. W Progach Muz I Minerwy, Red. Z. Głombiowska, 261 s.; T. 5 (Gdańsk 2011) Źródła I artykuły, Red. L. Mokrzecki I M. Brodnicki, 225 S.”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 28, styczeń 2012, s. 190-3, doi:10.14746/bhw.2012.28.17.