Szmyd, K. „Międzynarodowa Konferencja historyków Wychowania W WSP Rzeszów”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10, styczeń 1999, s. 76-77, doi:10.14746/bhw.1999.9.10.28.