Szulakiewicz, Władysława. „Wychowanie a Polityka. Toruńskie Konferencje Naukowe”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10, styczeń 1999, s. 78-79, doi:10.14746/bhw.1999.9.10.29.