Żołądź-Strzelczyk, Dorota. „Świat Biskupa Jana Lubrańskiego”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10, styczeń 1999, s. 81, doi:10.14746/bhw.1999.9.10.31.