., . „Zapowiedzi”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10, styczeń 1999, s. 82, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17322.