Sztobryn, Sławomir. „Kto Pierwszy W Pedagogice ogólnej?”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10, styczeń 1999, s. 83-84, doi:10.14746/bhw.1999.9.10.32.