Szulakiewicz, Władysława. „J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloński (1918-1939), Kraków 2000, Ss. 759”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 11/12, styczeń 2000, s. 69-71, doi:10.14746/bhw.2000.11.12.14.