Antczak, S. „Zbigniew Fras, Galicja, Wrocław 2000, Wydawnictwo Dolnośląskie, Ss. 300”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 11/12, styczeń 2000, s. 71-75, doi:10.14746/bhw.2000.11.12.15.