Hellwig, J. „Danuta Koźmian, Droga Do Uniwersytetu Szczecińskiego W Opinii Prasy Centralnej I Regionalnej W Latach 1981-1985 (w 15. Rocznicę Powstania uczelni), Szczecin 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Ss. 180”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 11/12, styczeń 2000, s. 80-81, doi:10.14746/bhw.2000.11.12.18.