Głowacka, Edyta. „Pedagogika społeczna — Pytania O XXI Wiek. Pamięci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego, Pod Red. A. Przeclawskiej I W. Theissa, Warszawa 1999, Wydawnictwo Akademickie «Żak», Ss. 194”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 11/12, styczeń 2000, s. 81-85, doi:10.14746/bhw.2000.11.12.19.