Posłuszna, M. „Andrzej Meissner, Spór O Duszę Polskiego Nauczyciela. Społeczeństwo Galicyjskie Wobec problemów kształcenia Nauczycieli, Rzeszów 1999, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Ss. 380”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 11/12, styczeń 2000, s. 85-87, doi:10.14746/bhw.2000.11.12.20.