Ratajczak, K. „Franciszek Ziemski, Wybrane Problemy Tradycji I Wychowania W Polskich Dziejach (X W. - XVIII w.), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego W Katowicach Nr 1787, Katowice 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Ss. 122”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 11/12, styczeń 2000, s. 95-98, doi:10.14746/bhw.2000.11.12.25.