Moskalik, U. „Słownik filozofów Polskich, Pod Red. Bolesława Andrzejewskiego I Romana Kozłowskiego, Poznań 1999, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Ss. 228”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 11/12, styczeń 2000, s. 101, doi:10.14746/bhw.2000.11.12.28.