Michalska, I. „W kręgu Reform Edukacyjnych (Konferencja Naukowa W Skierniewicach)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 11/12, styczeń 2000, s. 109-10, doi:10.14746/bhw.2000.11.12.33.