., . „Spis treści”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 21/22, styczeń 2005, s. 4-5, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17476.