Michalski, G. „Tadeusz Jałmużna (1939-2006)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 21/22, styczeń 2005, s. 7-9, doi:10.14746/bhw.2005.2006.21.22.1.