Wałęga, A. „Antoni Karbowiak (1856-1919) - współtwórca Polskiej Historii Wychowania Jako Dyscypliny Naukowej”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 21/22, styczeń 2005, s. 11-24, doi:10.14746/bhw.2005.2006.21.22.2.