Nawrot-Borowska, M. „Bony W Wychowaniu Domowym Dzieci Polskich W Latach 1850-1914”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 21/22, styczeń 2005, s. 25-50, doi:10.14746/bhw.2005.2006.21.22.3.