Gawlik, Stanisław, i Krzysztof Jakubiak. „75-Lecie Urodzin Profesora Zwyczajnego Zygmunta Ruty”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 21/22, styczeń 2005, s. 115-20, doi:10.14746/bhw.2005.2006.21.22.11.