Głowacka-Sobiech, E. „Joanna Król, Uchronić Przed Zapomnieniem - średnie szkoły ogólnokształcące W województwie szczecińskim W łatach 1945-1948, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, Ss. 187”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 21/22, styczeń 2005, s. 136-8, doi:10.14746/bhw.2005.2006.21.22.15.