Gulczyńska, Joanna. „Konferencja W Kamieniu Śląskim”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 21/22, styczeń 2005, s. 250-2, doi:10.14746/bhw.2005.2006.21.22.26.