Markiewiczowa, H. „Pan Profesor Stanisław Mauersberg odszedł…”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 29, luty 2013, s. 147-8, doi:10.14746/bhw.2013.29.11.