Król, J. „Elżbieta Magiera, Spółdzielczość Jako Forma Edukacji W Szkolnictwie Polskim Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 29, luty 2013, s. 152-5, doi:10.14746/bhw.2013.29.13.