Kabacińska-Łuczak, Katarzyna. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji «W kręgu Rodziny Epok Dawnych. Rytmy życia – Rytmy codzienności. Dzieciństwo», Kraków, 17–18.10.2012”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 29, luty 2013, s. 277-80, doi:10.14746/bhw.2013.29.26.