Dybiec, Julian. „Historia Wychowania W Postmodernistycznym świecie”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 17/18, luty 2003, s. 5-11, doi:10.14746/bhw.2003.17.18.1.