Fijałkowski, A. „Przed Dwusetną Rocznicą Powstania Seminarium Nauczycielskiego Józefa Jeziorowskiego W Poznaniu”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 17/18, luty 2003, s. 59-61, doi:10.14746/bhw.2003.17.18.6.