Nawrot, M. „Źródła Do dziejów Wychowania W Rodzinie Polskiej W XIX I początkach XX Wieku, wybór I Opracowanie A. Denisiuk, K. Jakubiak, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001, Ss. 290”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 17/18, luty 2003, s. 96-98, doi:10.14746/bhw.2003.17.18.18.