Kowalska-Matelska, J., i R. Jankowiak. „Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Historia Wychowania W kształceniu Nauczycieli, Tradycje I współczesność - Teoria I praktyka». Kielce, 7 -8 Kwietnia 2003 R.”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 17/18, luty 2003, s. 147, doi:10.14746/bhw.2003.17.18.21.