Gulczyńska, J. „ 26-27 Maja 2003 R”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 17/18, luty 2003, s. 150-1, doi:10.14746/bhw.2003.17.18.23.