Kulbaka, J. „Sprawozdanie Z Sympozjum Naukowo-Metodycznego poświęconego pamięci Prof. Zw. Dr Hab. Stanisława Mauersberga Zorganizowanego Przez Zakład Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki I Psychologii Uniwersytetu W Białymstoku”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 30, luty 2013, s. 194-7, doi:10.14746/bhw.2013.30.20.