Bołdyrew, A. „Reformatorskie Koncepcje działań oświatowych I opiekuńczo- -Wychowawczych Wobec Dzieci Zaniedbanych W Królestwie Polskim Na przełomie XIX I XX Wieku Na Tle rozwiązań Europejskich”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 33, luty 2015, s. 57-70, doi:10.14746/bhw.2015.33.4.