Głowacka-Sobiech, E. „W Rocznicę śmierci Olgi I Andrzeja Małkowskich - twórców Polskiego Skautingu”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 19/20, luty 2004, s. 39-40, doi:10.14746/bhw.2004.19.20.4.