Gulczyńska, J. „Społeczno-Edukacyjna działalność sióstr Marii, Lucyny I Zofii Sokolnickich”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 19/20, luty 2004, s. 41-47, doi:10.14746/bhw.2004.19.20.5.