Bułło, A. „Sprawozdania”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 19/20, luty 2004, s. 48-51, doi:10.14746/bhw.2004.19.20.6.