Głowacka-Sobiech, E. „Historia, społeczeństwo, Wychowanie. Księga pamiątkowa Dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, Pod Red. K. Bartnickiej, Pułtusk - Warszawa 2004, Ss. 548”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 19/20, luty 2004, s. 57-61, doi:10.14746/bhw.2004.19.20.9.