Gulczyńska, J. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej W Augustowie (26-27.05.2003)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 19/20, luty 2004, s. 123-4, doi:10.14746/bhw.2004.19.20.20.