Jamrożek, Wiesław. „V Ogólnopolski Zjazd Peadgogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Wrocław, 23-25 września 2004)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 19/20, luty 2004, s. 127, doi:10.14746/bhw.2004.19.20.22.