Redakcja, . „III Walne Zebranie Członków THE”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 19/20, luty 2004, s. 144, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17939.