Jamrożek, Wiesław. „Jan Hellwig (1931-2000)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14, luty 2001, s. 5-6, doi:10.14746/bhw.2001.13.14.0.