Kabacińska, Katarzyna. „Zabawy I Zabawki dziecięce W Pismach Łukasza Gołębiowskiego”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14, luty 2001, s. 12-23, doi:10.14746/bhw.2001.13.14.2.