Obtułowicz, Barbara. „Manuel Godoy W Roli Ojca”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14, luty 2001, s. 24-31, doi:10.14746/bhw.2001.13.14.3.