Karłowska, Grażyna. „Wizerunek Matki Prezentowany Przez Klementynę Z Tańskich Hoffmanową Na łamach Pisma «Rozrywki Dla dzieci»”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14, luty 2001, s. 31-35, doi:10.14746/bhw.2001.13.14.4.