Pacyno, Jan. „«Przyjaciel Młodzieży» (1909-1939) Jako źródło W Badaniach Nad Dziejami Wychowania Katolickiego W początkach XX Wieku”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14, luty 2001, s. 35-39, doi:10.14746/bhw.2001.13.14.5.