Glowacka-Sobiech, Edyta. „W dziewięćdziesiątą Rocznicę Narodzin Skautingu Na Ziemiach Polskich”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14, luty 2001, s. 40-49, doi:10.14746/bhw.2001.13.14.6.