Taraszkiewicz, Jacek. „Kierunki Badań W Zakładzie Historii Nauki, Oświaty I Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego W Latach 1953-2001”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14, luty 2001, s. 50-55, doi:10.14746/bhw.2001.13.14.7.