Posłuszna, Małgorzata. „Ars Educandi, Pod Red. T. Szkudlarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, Tom II, Ss. 302”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14, luty 2001, s. 56-60, doi:10.14746/bhw.2001.13.14.8.