Gulczyńska, Justyna. „Inspiracje Dla współczesnej Edukacji W Dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej, Pod Red. Danuty Dryndy, Katowice 2000, Ss. 130”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14, luty 2001, s. 67-69, doi:10.14746/bhw.2001.13.14.12.