Paruzel, Eugeniusz. „Jan Konefał, Działalność społeczno-Polityczna Aleksandra Zawadzkiego (Ojca Prokopa) W Królestwie Polskim 1876-1917, Lublin 2000, Ss. 205”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14, luty 2001, s. 70-72, doi:10.14746/bhw.2001.13.14.14.