Błaszczyk, Ilona. „Aldona Ossowska, Moralistyka Okresu Wczesnego Cesarstwa Rzymskiego Wobec problemów Wychowania W Rodzinie, Bydgoszcz 2001, Ss. 220”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14, luty 2001, s. 72-74, doi:10.14746/bhw.2001.13.14.15.